Miten tehdään vuodesta 2021 loistava?

Esittelemme tällä sivulla ensi vuonna toteutettavan kehityshankkeen alustavan sisältösuunnitelman. Tämä suunnitelma on tuotettu aiemmin tänä vuonna teetetyn verkkokyselyn ja yrittäjien kanssa käytyjen haastattelujen pohjalta.


Haluaisinkin sinun toimivan nyt näin:

 1. Tutustu tällä sivulla esiteltyihin kehityshankkeen sisältöihin
 2. Täytä sisältöihin liittyvä kyselylomake
 3. Ilmoita lomakkeella mihin kehityshankkeen osa-alueisiin olisit kiinnostunut osallistumaan


Teemme näiden alustavien ilmoitusten pohjalta lopullisen sisältö- ja toteutussuunnitelman ja esittelemme sen kaikille hanketta kohtaan kiinnostuksensa osoittaneille.


Tämän jälkeen pallo on sinulla. Teemmekö vuodesta 2021 todellisen menestyksen vuoden?

KEHITYSHANKKEEN KAKSI PÄÄOSIOTA

Syksyn kartoituksen ja haastattelujen pohjalta oli helppo vetää johtopäätös siitä, että pohjois-satakuntalaisten yrittäjien isoin halu on oman yrityksen kehittäminen. Osalla maltillisemmin myyntiä ja markkinointia tehostamalla ja osalla vähän isommin esimerkiksi toiminnan laajentaminen kansalliseksi tai jopa vieminen kansainvälisille markkinoille.

Tämän lisäksi kartoitus vahvisti jo entuudestaan tiedossa olevan valitettavan faktan: Yrittäjien oma hyvinvointi vaatii entistä enemmän huomiota. Samoin työhyvinvointi ylipäätään.

Tämän vuoksi tulevan vuoden kehityshanke on jaettu kahteen eri pääosioon:

Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu

Meillä kaikilla ei tarvitse olla isoja ja loisteliaita kasvu-suunnitelmia, mutta liiketoiminnan kehittäminen on yksi sellainen asia, joka pitää yritystoiminnan hengissä.


Yksinkertaisimmillaan yritystoiminnan kehittäminen on toimivan sähköisen markkinointikampanjan toteuttaminen ja tämän kautta uusien asiakkaiden hankinta.


Toisaalta yritystoiminnan merkittävä kasvattaminen voi tarkoittaa uusien kansainvälisten markkina-alueiden valtaamista tai vaikkapa kilpailevan yrityksen ostamista.


Tutustu Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu -osion sisältöihin ja ilmoita mitkä osiot kiinnostavat sinua eniten.

Hyvinvointi ja itsensä johtaminen

Oli liiketoimintamallisi tai uusi kehitysprojektisi miten loistava tahansa, on sen menestyminen kiinni siitä miten hyvin sinä ja henkilöstösi voitte.

Tämän vuoksi kehitysprojektissa on mukana osio sinun ja mahdollisesti koko henkilöstösi hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Tutustu osioon ja kerro mikä sisällöt kiinnostavat sinua eniten.

Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu

Liiketoiminnan kasvu on mahdollista usean eri tekijän kautta. Tämän osion tavoite on auttaa sinua ja yritystäsi löytämään oikea tapa/tavat tämän kasvun toteuttamiselle.


Alapuolella on esiteltynä tähän osioon suunnitellut valmennukset. Kaksi ensimmäistä keskittyy myyntiin, markkinointiin ja asiakashallintaan. Kolmas eri kasvun tekijöihin.

Tutustu sisältöihin ja kerro mitkä kiinnostavat sinua eniten.

VALMENNUS 1:

Näin rakennat toimivan Facebook/Insta/Google mainoksen

Facebook/Insta/Google mainoksen rakentaminen on viiden päivän haaste, jonka aikana konkreettisesti luodaan mainos ja seurataan sen tuloksia.

Tämän valmennuksen aikana opit miten luodaan toimiva mainos eri digitaalisiin ympäristöihin.

On totta, että yrittäjän kannattaa ulkoistaa tietyt toiminnot aina kun mahdollista itseään fiksummille tahoille/henkilöille.

Tästä huolimatta perusteet pitää meillä kaikilla olla kunnossa. Näin osaamme vaatia tuloksia myös muilta.

Valmennuksen aikana:

 1. Perustetaan yrityksellesi mainosten hallintatilit
 2. Luodaan ja asennetaan seurantaa varten vaadittavat toiminnot verkkosivuillesi
 3. Suunnitellaan ja luodaan asiakkaille esitettävä tarjous
 4. Käynnistetään mainoskampanja
 5. Seurataan kampanjan toimivuutta ja muokataan mainosta tarvittaessa
 6. Kehitetään toimintaa kerätyn datan pohjalta

VALMENNUS 2:

Nyt on aika tehdä kauppaa

Nyt on aika tehdä kauppaa -valmennus on kokonaisuus, jossa käydään läpi myynnin, markkinoinnin ja asiakashallinnan kolme päävaihetta:

 1. Mistä ja miten löydän ja tavoitan oikeat asiakasryhmät?
 2. Miten ja millaisella viestillä tuotteistani ja palveluistani kiinnostuneet potentiaaliset asiakkaat tulevat maksaviksi asiakkaiksi?
 3. Miten optimoidaan asiakkaan elinkaari ja miten hyödynnetään asiakasreferenssejä uusien asiakkaiden saamiseksi?

Valmennuksen aikana mm.:

 1. Määritetään oikeat asiakasryhmät (kerätyn datan avulla) ja luodaan näille ryhmille suunnattava viesti ja tarjous
 2. Valitaan kanavat viestien välittämiseksi
 3. Luodaan strategia potentiaalisten asiakkaiden kääntämiseksi maksaviksi asiakkaiksi
 4. Luodaan strategia asiakkuuden elinkaaren optimoimiseksi
 5. Luodaan systeemi suositusten keräämiseksi nykyisiltä asiakkailta ja niiden hyödyntäminen uusien asiakkaiden hankkimiseksi
 6. Kehitetään toimintaa kerätyn datan avulla

VALMENNUS 3:

Oman liiketoiminnan laajentaminen ja kasvattaminen

Miten sinun liiketoimintasi saadaan kasvuun? Miten kasvu toteutetaan kannattavasti? Ovatko yrityksesi systeemit ja prosessit valmiina vastaamaan lisääntyvään liiketoimintaan?

Tässä valmennuksessa käydään läpi oman yrityksesi tilanne ja luodaan toimintasuunnitelma kasvun toteuttamiseksi.

Mikä tai mitkä näistä olisivat sinun yrityksen kasvun mahdollistajana:

 • Uusien markkina-alueiden valtaaminen
 • Markkinaosuuden kasvattaminen
 • Kansainvälistyminen
 • Yritysostot
 • Uusien myyntikanavien hyödyntäminen
 • Osaavan henkilöstön rekrytointi
 • Systeemien ja automaation kehittäminen, IT
 • Tuote- ja palvelukehitys
 • Katerakenteen parantaminen

Hyvinvointi ja itsensä johtaminen

Hyvinvointi-osiolla on kaksi erillistä tavoitetta:

 • Yrittäjän oman hyvinvoinnin ja oman toiminnan johtamisen kehittäminen
 • Yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen

Tutustu alla osion valmennuksiin. Avaa tämän jälkeen kyselylomake ja ilmoita meille mihin osioihin olet kiinnostunut osallistumaan.

VALMENNUS 1:

Stressi, palautuminen ja voimavarat

Tämä valmennus keskittyy puhtaasti sinun oman hyvinvointisi parantamiseen. Alla on kuvattuna tarkemmin valmennuksen sisältö ja sinulle tarjottava sisältö.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät. Löydä tasapaino tekemisen ja levon välille. Hallitse stressiä, palaudu paremmin ja liiku oikein.

Firstbeat -hyvinvointianalyysi kertoo, kuinka kehosi reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Ympärivuorokautinen

sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutuksia.

Firstbeat –hyvinvointianalyysi on helppo, kolme vuorokautta kestävä mittaus, jonka jokainen pystyy tekemään helposti

itse.

SYNLAB -terveystarkastus

Monet tekijät vaikuttavat siihen, miten energisiä olemme töissä ja vapaa-ajalla ja minkälaiseksi terveytemme muodostuu tulevaisuudessa.

Esimerkiksi D-vitamiinin taso ja rauta-arvot vaikuttavat siihen, miten jaksamme. Kolesteroliarvot ja verensokeri vaikuttavat terveyteemme, vaikka näiden vaikutus ei välittömästi

tunnukaan.

Synlab –terveystarkastuksen avulla on helppo selvittää, miten oma keho jaksaa ja mihin oman terveyden ylläpito

kannattaa suunnata.

Valmennus ja seuranta

Tulosten ja raporttien valmistumisen jälkeen järjestetään yhteinen valmennuspäivä (live/etä), jossa toteutetaan molempien testien purku- ja palauteluento. Tämän lisäksi Synlabin –tutkimuksen tueksi järjestetään erillinen ravintoworkshop ja Firstbeatin –mittauksen tueksi erityisesti palautumiseen ja oikeanlaiseen liikkumiseen liittyvä workshop.


Wokshopien tehtävänä on antaa käytännön vinkkejä juuri testeissä esille nousseiden haasteiden voittamiseen. Osallistujille

jaetaan valmennuspäivän aikana kirjallinen materiaali, jonka avulla kukin pystyy itsenäisesti jatkamaan oman hyvinvoinnin kehittämistä sekä seuraamaan omaa kehittymistään. Samalla osallistujia kannustetaan seuraamaan omaa kehittymistä helppojen itsenäisesti tehtävien mittausten avulla.


Jokaiselle osallistujalle tulee käyttöön myös verkkovalmennusympäristö oman tekemisen tueksi. Ensimmäisistä mittauksista ja valmennuspäivästä noin kolmen kuukauden päästä toteutetaan seurantamittaukset ja niiden tulosten läpikäynti yhteisessä workshopissa.


VALMENNUS 2:

Oman toiminnan johtaminen - Tekemisestä aikaansaamiseen

Tuntuuko sinusta välillä siltä, että päivien tunnit vain vilisevät ohitse, etkä ole saanut aikaan mitään sellaista mitä olit ajatellut saavasi?

Tämä tunne on yrittäjillä valitettavan yleinen. Ensimmäinen askel asian korjaamiseen on sen tiedostaminen. Sen jälkeen aloitetaan luomaan uusia rutiineja, joilla oma toiminta muutetaan kiireen värittämästä tekemisestä aikaansaamiseksi.

Tässä valmennuksessa on tavoitteena antaa sinulle malli oman itsesi johtamiseen:

 • Ajankäytön hallinnalla tehoa liiketoimintaan ja yrittäjän jaksamiseen.
 • Miten saada yrittäjän tunnit riittämään?
 • Miten kehitän työtaitojani?
 • Hallitse työtä –älä anna työn hallita sinua.

VALMENNUS 3:

Työhyvinvointijohtaminen - Miten johdan oman yritykseni hyvinvointia?

Osaava, hyvinvoiva ja toimintakykyinen henkilöstö on jokaisen yrityksen suurin voimavara.

Oikeilla toimilla työhyvinvoinnin kehittämiseen ja johtamiseen on yhden euron sijoitukselle laskettu saatavan kuuden euron tuoton.

Tässä valmennuksessa on tavoitteena tuottaa yrityksellesi oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma:

 • Miten yrityksessäsi huolehditaan sinun ja koko työyhteisön jaksamisesta?
 • Miten johtamisella vaikutetaan työhyvinvointiin?
 • Miten yrityksessäsi pienennetään sairaspoissaoloja ja pidennetään työuria?

Valmennuksen aikana toteutetaan myös työhyvinvointijohtamisen 360-arviointi ja laaditaan sinulle valmentajan ohjauksessa johtajana kehittymisen suunnitelma.

Mistä valmennuksista olisi suurin hyöty sinulle ja yrityksellesi?

Täytä alla oleva lomake ja kerro meille mihin valmennuksiin haluaisit itse osallistua. Pääset samalla lähettämään omat terveiset ja toiveet vuoden 2021 kehityshankkeen kehittäjille ja toteuttajille.

Miten asiat tästä etenevät:

 1. Keräämme nyt siis alustavia kiinnostuksen ilmoituksia kehityshankkeen eri sisältöihin ja yleisiä toiveita yritysten tarpeisiin liittyen
 2. Tuotamme tämän tiedon pohjalta lopullisen kehityshankkeen sisältö- ja toteutussuunnitelman
 3. Julkaisemme samalla kehityshankkeen eri osioihin osallistumiseen liittyvät yritykselle tulevat kustannukset
 4. Tämän jälkeen pallo on sinulla >> Lähdetkö mukaan tekemään vuodesta 2021 todellisen menestyksen vuoden?

OTA YHTEYTTÄ

RAJATON MAHDOLLISUUS.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan.

tuomas@heoy.fi

040 170 1975