Mistä on kysymys?

Maailma muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla. Paluuta vanhaan normaaliin ei välttämättä enää ole.

Halusimme käynnistää hankkeen, jossa esittelemme Pohjois-Satakunnassa toimivia, menestyviä ja kehittyviä yrityksiä sekä kartoitamme kehityshaluisten yritysten nykytilanteen ja tulevaisuuden tavoitteet.

Maaseutu tarjoaa loistavan alustan menestyvälle liiketoiminnalle. Digitalisaatio rajattomat mahdollisuudet.

Hankkeen 4 pääteesiä.

Maaseutu menestyvän liiketoiminnan alustana

Digitalisaatio poistaa parhaimmillaan rajoitukset yrityksen fyysiselle sijainnille tai paikalle mistä liiketoimintaa pyöritetään.

Tämän seurauksena maaseudun potentiaali loistavana alustana menestyvän liiketoiminnan pyörittämiselle kasvaa merkittävästi.

Digitalisaatio mahdollistajana

Digitalisaatio mahdollistaa teoriassa liiketoiminnalle rajattoman kasvun. Ajasta ja paikasta riippumatta.

Tiettyjen prosessien automatisointi lisää tuottavuutta ja antaa ihmisille mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Kunhan ne on ensin määritelty.

Liiketoiminnan iskunkestävyyden parantaminen

Miten liiketoiminnasta tehdään iskunkestävämpi? Miten digitalisaation avulla uudistetaan vanhaa ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuuden kriisien varalle?

Liiketoiminnan kasvattaminen

Rajattomat mahdollisuudet. Niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Miten digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet luovat uusia kasvun mahdollisuuksia?

Miten nämä mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti?

Vuodesta 2021 menestyksen vuosi alueen yrityksille?

Rajaton mahdollisuus -hankkeen seuraava askel on kohti konkreettista kehittämistä. Vuoden 2020 aikana toteutetun määrittelyn tuloksena on päästy tilanteeseen, jossa on aika aloittaa tekeminen.

Tutustu vuodelle 2021 suunnitellun kehityshankkeen kahteen pääosioon ja kerro meille mihin osa-alueisiin haluaisit itse osallistua!

Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu

Tavoitteena auttaa sinua ja yritystäsi löytämään oikea tapa/tavat tuottavan kasvun toteuttamiselle.

Hyvinvointi ja itsensä johtaminen

Tavoitteena sekä yrittäjän oman hyvinvoinnin että yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen.

Seuraa ja lue Rajaton mahdollisuus -hankkeen julkaisuja...

JULKAISTU 1.10.2020

Paista.fi -verkkokaupan perustaja. Sarjayrittäjä

JULKAISTU 22.8.2020

Susanna Myllymäki

Toimitusjohtaja

MoreJoy Oy

Määrityshankkeen 4 vaihetta.

VAIHE 1: Yritysesittelyt

Haastattelemme 5-8 maaseudulla toimivaa, menestyvää yritystä ja tuotamme niistä esittelyt rajatonmahdollisuus.fi -verkkosivuille.

Esittelyissä käymme läpi yritysten historiaa ja tarinaa, tähän mennessä tehtyjä kehitystoimenpiteitä, nykytilannetta ja niitä tavoitteita, joita yritykset ovat tulevaisuudelle asettaneet.

Tab 2

VAIHE 2: Rajaton mahdollisuus -kartoitus

Rajaton mahdollisuus -hanke tarjoaa kehityshaluisille yrityksille tilaisuuden oman liiketoiminnan tilan kartoitukselle ja analysoinnille.

Olemme julkaisseet tiiviin kartoituksen, jonka tavoitteena on löytää yrityksesi kriittisimmät kehityskohteet. Kohteet joihin panostamalla nostat liiketoimintasi uudelle tasolle.

Arvomme kaikkien kartoituksen tehneiden kesken 3 kpl Firstbeatin Hyvinvointianalyysejä

Tab 2

VAIHE 3: Kehitysvaiheen KickOff

Järjestämme 16.10. hankkeen kehitysvaiheen KickOff -tilaisuuden.

Tilaisuudessa käydään läpi kartoituksen tuloksia ja hankkeen aikana haastateltujen yrittäjien näkemyksiä nykytilanteesta.

Lopuksi esittelemme suunnitelman tulevasta yritysryhmähankkeesta, jonka lopulliseen versioon toivomme kaikkien mukana olevien yritysten antavan oman panostuksensa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen alla olevan painikkeen kautta.

Tab 2

VAIHE 4: Tulosten raportointi ja tulevat kehitystoimet

Julkaisemme hankkeen loppuraportin. Miltä tilanne näyttää Pohjois-Satakunnassa nyt? Millaisia kehitystavoitteita alueen yrityksillä on? Missä on suurimmat kehitystarpeet? Miten tästä eteenpäin?

Julkaisemme lisäksi lopullisen version tulevasta yritysryhmän kehityshankkeesta ja sen miten alueen yritykset voivat hakea siihen mukaan.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

OTA YHTEYTTÄ

RAJATON MAHDOLLISUUS.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan.

tuomas@heoy.fi

040 170 1975